ข่าวสารบริษัท

Card image cap อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร NCL เข้าร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่านใหม่

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการบริษัท และ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าพบคุณสุรงค์ บูลกุล

Card image cap อ่านต่อ

ผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560

งานผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด เวลา 12.00 – 16.30 น. ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทานอาหารร่วมกัน จากนั้นผู้คณะผู้บริหารได้เสวนากับพนักงาน

Card image cap อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม งาน mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00-19:00 น. ที่ผ่านมา

Card image cap อ่านต่อ

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ผ่านฉลุย เพิ่มทุน NCL-W2 และปรับสิทธิ NCL-W1

มติที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

วิดีโอแนะนำบริษัท

กราฟภาพรวมตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7351 FAX : 02-473-7374