ร่วมงานกับเรา

พนักงานในตำแหน่ง MESSENGER รายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

- เพศชายอายุ 2 0 - 3 0 ปี
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของงาน
 - เก็บเช็ค วางบิล ส่งเอกสาร แลก D/O และอื่นๆ 

หสักฐานสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนรถ / ใบขับขี่ 1 ฉบับ

ติดต่อกับบริษัท ฯได้ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 โทร 02-4737330 ต่อ ฝ่ายบุคคล หรือ เข้ามาสมัครด้วยตนเอง

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374