ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13/11/2557 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
10/11/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) ดาวน์โหลด
10/11/2557 งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
10/11/2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
10/11/2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) ดาวน์โหลด
10/11/2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 ดาวน์โหลด
10/11/2557 แจ้งนโยบายการส่งงบการเงิน ดาวน์โหลด
10/11/2557 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : NCL เริ่มซื้อขาย 11 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
02/03/2557 แจ้งการเพิ่มการให้บริการรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374