วิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มาตรฐานสากล โดยจะเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท

พันธกิจ

พันธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าและสำนักงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือการเป็นมืออาชีพในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถนำเสนอบริการได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางแผนและจัดหาวิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุด และการจัดการให้ลูกค้าสามารถขนส่งได้ตรงตามกำหนดเวลาภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยใช้วิธีการขยายสำนักงานสาขาของตัวเองในประเทศเป้าหมายและทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945