ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • ขยันและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรัททตา  ทัพศรี  เบอร์โทร 02-4737375 # 404 
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail: varat@nclthailand.com

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เทียบเท่า สาขา-บัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรัททตา  ทัพศรี  เบอร์โทร 02-4737375 # 404 
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail: varat@nclthailand.com

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นต้นไป หรือ เทียบเท่า
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางดี

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรัททตา  ทัพศรี  เบอร์โทร 02-4737375 # 404 
หรือส่ง Resume มาที่ E-mail: varat@nclthailand.com
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374