ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

Card image capอ่านต่อ

ผู้บริหาร NCL เป็นตัวแทน สมาคม MaiA มอบโล่ แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ 2 บริษัท

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน สมาคม MaiA มอบโล่ แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ 2 บริษัท

Card image capอ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตึกกรีนทาวเวอร์ ชั้น 20 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Card image capอ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับเลือกให้ศึกษาในหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)รุ่นที่6

Card image capอ่านต่อ

เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการบริษัท

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

Card image capอ่านต่อ

คณะผู้บริหาร NCL เข้าร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่านใหม่

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการบริษัท และ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าพบคุณสุรงค์ บูลกุล

Card image capอ่านต่อ

ผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560

งานผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด เวลา 12.00 – 16.30 น. ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทานอาหารร่วมกัน จากนั้นผู้คณะผู้บริหารได้เสวนากับพนักงาน

Card image capอ่านต่อ

ภาพกิจกรรม งาน mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00-19:00 น. ที่ผ่านมา

Card image capอ่านต่อ

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ผ่านฉลุย เพิ่มทุน NCL-W2 และปรับสิทธิ NCL-W1

มติที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

Card image capอ่านต่อ

ประธานเจ้าหน้าหน้าที่บริหาร บริษัท NCL เข้าร่วมพิธีปฎิญานตน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีปฎิญาณตน หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ตามประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรี


บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945