ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

Card image capอ่านต่อ

NCL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) พร้อมคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

Card image capอ่านต่อ

ผู้บริหาร NCL ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 5 ตรวจสุขภาพภิกษุสงฆ์

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร ครั้งที่ 5 ตรวจสุขภาพภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก

Card image capอ่านต่อ

ผู้บริหาร NCL เป็นตัวแทน สมาคม MaiA มอบโล่ แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ 2 บริษัท

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน สมาคม MaiA มอบโล่ แสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ 2 บริษัท

Card image capอ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตึกกรีนทาวเวอร์ ชั้น 20 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Card image capอ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับเลือกให้ศึกษาในหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)รุ่นที่6

Card image capอ่านต่อ

เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการบริษัท

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา

Card image capอ่านต่อ

คณะผู้บริหาร NCL เข้าร่วมหารือกับประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่านใหม่

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการบริษัท และ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าพบคุณสุรงค์ บูลกุล

Card image capอ่านต่อ

ผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560

งานผู้บริหารพบพนักงานประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮาวเวิร์ด ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด เวลา 12.00 – 16.30 น. ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทานอาหารร่วมกัน จากนั้นผู้คณะผู้บริหารได้เสวนากับพนักงาน


บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945