ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตึกกรีนทาวเวอร์ ชั้น 20 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ตึกกรีนทาวเวอร์ ชั้น 20 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Mr. Rafael Ben-ari กรรมการ (ที่ 3 จากทางซ้าย) คุณกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ (ที่ 4 จากทางซ้าย) Mr.Wing Kin Ip (ที่ 3 จากทางขวา)

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945