พิธีลงนามข้อตกลงกับบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามข้อตกลงกับบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีการเปิดบริการเส้นทางเดินเรือประจำระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือ AIPT 1 (Ahlone International Port Terminal1) เมืองย่างกุ้ง

พิธีลงนามข้อตกลงกับบริษัท เอ็น ซี แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีการเปิดบริการเส้นทางเดินเรือประจำระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือ AIPT 1 (Ahlone International Port Terminal1) เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และกลุ่มประเทศบิมสเทค อาทิ อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945