ประธานเจ้าหน้าหน้าที่บริหาร บริษัท NCL เข้าร่วมพิธีปฎิญานตน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีปฎิญาณตน หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ตามประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีปฎิญาณตน หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 12 ตามประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945