บริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี

บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากรากฐานดี มั่นคงและแข็งแรงก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ โดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดยนายสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ ที่ตระหนักว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทย์ต้องมีความพร้อมทั้งสติปัญญาและทุนการศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนละ 60,000 บาทต่อปีตลอดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณค่า คุณธรรมพร้อมให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและมีความสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945