ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ให้สิทธิแก่ท่านเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายที่รับรองไว้ ได้แก่ การถอนความยินยอม การขอสำเนาหรือเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล และการคัดค้านหรือระงับการประมวลผมข้อมูล ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ และดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด

แจ้งความประสงค์

คุณสามารถแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว NCL Thailand ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยที่คุณสามารถแจ้งขอยกเลิกการให้ข้อมูลได้จากช่องทางนี้

เลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่จะประสงค์ใช้สิทธิ์ *

ทางบริษัท อาจมีความจำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน ถึงเจ้าของข้อมูลและสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ด้วยการส่งเมล์ยืนยันกลับไปยังเข้าของข้อมูลอีกครั้ง หรือ โทรกลับสอบถาม
เพื่อดำเนินการในลำดับต่อๆไป โปรดตอบอีเมล์ หากได้รับข้อความจากเรา

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945