NCL ตั้ง “วิธ แสงวิทยานนท์” ขึ้นแท่นบริหารงาน Logistics

NCL ผลักดันกลยุทธ์การทำงานแบบ Team Synergy เดินหน้าธุรกิจ One- Stop-Service Logistics สลัดภาพการบริหารงานแบบรวมศูนย์ มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันทั้งองค์กร พร้อมจับมือพันธมิตร Logistics ขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกมากมาย

NCL ตั้ง “วิธ แสงวิทยานนท์” ขึ้นแท่นบริหารงาน Logistics ผลักดันกลยุทธ์การทำงานแบบ Team Synergy เดินหน้าธุรกิจ One- Stop-Service Logistics สลัดภาพการบริหารงานแบบรวมศูนย์ มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันทั้งองค์กร พร้อมจับมือพันธมิตร Logistics ขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกมากมาย  

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL มีมติแต่งตั้ง
นายวิธ แสงวิทยานนท์  ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Logistics โดยมีผลวันที่ 4 มกราคม 2566 นั้น นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่เผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่ง และมีวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้ทำการคัดสรรผู้บริหารที่เหมาะสมและพิจารณาแล้วว่า นายวิธ แสงวิทยานนท์ เหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ในวงการ Logistics กว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารตู้คอนเทนเนอร์และบริการขนส่งทั้งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กล่าวต่ออีกว่า การเติบโตในยุคใหม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญอย่างเท่าเทียม หากขาดส่วนใดไปบริษัทจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นายวิธ แสงวิทยานนท์ ถือเป็นผู้บริหารที่ผ่านการบ่มเพาะบุคลากรด้าน Logistics ยุคใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 รุ่น จึงถือเป็นจุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เติบโตได้อย่างแน่นอน

ด้านนายวิธ  แสงวิทยานนท์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Logistics เผยว่า NCL เป็นหนึ่งใน Logistics ที่มีศักยภาพและมีบริการที่ค่อนข้างครอบคลุม ที่ผ่านมาบริษัททำงานแบบแยกส่วนกันจึงอาจจะทำให้มองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด โดยต่อจากนี้จะใช้กลยุทธ์การทำงานแบบ Team Synergy เน้นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ผนึกกำลังกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชื่อว่าการทำ Team Synergy จะเป็น Key to Success ได้ ยิ่งการรวมทีมทำได้เร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังเตรียมเสริมทัพบุคคลากรที่มีความสามารถในแต่ละสาขาเข้ามาร่วมงาน เตรียมขยายทีมงานเพื่อรองรับการเปิดตลาดใหม่รวมถึงช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท คาดว่าในปีนี้บริษัทจะมีผลกำไรเติบโตก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945