ข่าวสารบริษัท

Card image cap อ่านต่อ

NCL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) พร้อมคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.

Card image cap อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากทางซ้าย) และ Mr. Marc Cheng Chee Ooi ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ (คนที่ 1 จากทางซ้าย) เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดบริษัท Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ประเทศจีน ซึ่งได้เปิดทำการขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีเพื่อนๆ และลูกค้าส่งดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Card image cap อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร NCL เยี่ยมชม PT. NCL Inter Logistik Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัท NCL เข้าเยี่ยมชมที่สำนักงาน PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารและเสวนา พูดคุยงานทางธุรกิจร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Card image cap อ่านต่อ

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหาร และบริษัทในเครือ ประจำปี 2562

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมผู้บริหารและบริษัทในเครือประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562

วิดีโอแนะนำบริษัท

กราฟภาพรวมตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374